Na het storten

De kwaliteit van beton hangt in belangrijke mate af van de wijze waarop pas gestort beton gedurende de eerste tijd na het storten wordt nabehandeld. Doel van het nabehandelen is om het water in het verhardende beton vast te houden en niet te laten verdampen. 

Als beton net is gestort, zit er veel water in. Enkele uren na het mengen van de betonmortel vormt zich op de cementkorreltjes een laagje cementsteen tussen de korrels en het water raakt op. Dat is een langzaam proces. Na een paar dagen is het beton al tamelijk hard en sterk, maar nog lang niet zo hard, sterk en dicht als het maximaal kan worden. Het verharden gaat nog maanden door en al die tijd wordt het beton steeds sterker en dichter.

Het belangrijkste is daarom: het voorkomen van het verdampen van water.

Er zijn verschillende manieren om het beton voldoende vochtig te houden:

  • Afdekken van het betonoppervlak met plastic folie. Vrijkomend water uit het beton kan daardoor niet verdampen.
  • Een dampdichte vloeistof, op het oppervlak aanbrengen. Dit voorkomt dat water uit het beton verdampt.
  • Het betonoppervlak enkele dagen continue nat houden met water.

Afhalen en bezorgen van cementgebonden mortel

Voor professional en particulier!

Bestellen Hoe werkt het?